oferta historia galeria kontakt

   Historia powstania Gospodarstwa Rybackiego w Wierzenicy sięga 1986r, którego założycielem i właścicielem jest Ryszard Nogacz. W początkowym okresie gospodarstwo obejmowało powierzchnie jedynie kilku hektarów, a dzięki systematycznej i wytężonej pracy obecnie zajmuje ok. 36ha.

   Główną specjalizacją jest ekologiczna hodowla karpia królewskiego co zostało potwierdzone w 2004 roku certyfikatem nadanym przez Związek Producentów Ryb. Gospodarstwo Rybackie "Wierzenica" zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt akwakultury jest zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu pod numerem 30212702 i znajduje się pod jego stałą kontrolą.

   Aktualnie w Gospodarstwie jest wdrażany system HACCAP (w tłumaczeniu mówimy o Systemie Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), to metoda zapewniania bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom, dzięki czemu konsument zyskuje pewność, że spożywana przez niego żywność jest bezpieczna i na pewno mu nie zaszkodzi.

Gospodarstwo jest stowarzyszone w Związku Producentów Ryb oraz Polskim Towarzystwie Rybackim.