Historia powstania Gospodarstwa Rybackiego Ryszard Nogacz w Wierzenicy sięga 1986r, którego założycielem i właścicielem jest Ryszard Nogacz. W początkowym okresie gospodarstwo obejmowało powierzchnię jedynie kilku hektarów, a dzięki systematycznej i wytężonej pracy obecnie zajmuje ok. 36ha.

Główną specjalizacją jest hodowla karpia królewskiego, za którą rokrocznie Gospodarstwo otrzymuje „Certyfikat najwyższej jakości karpia królewskiego” nadawany przez Związek Producentów Ryb lub Polskie Towarzystwo Rybackie. Gospodarstwo Rybackie Ryszard Nogacz w Wierzenicy zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt akwakultury jest zarejestrowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu pod numerem 30212702 i znajduje się pod jego stałą kontrolą.

Close Menu